Historia Przedszkola

Przedszkole powstało w 1978 roku.

W 2000 roku przyjęło imię MARII KONOPNICKIEJ, a w 2003 roku podpisało porozumienie o współpracy z Komisariatem Policji w Kaliszu, w celu promowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia dzieci.

W roku 2004 placówka została przekształcona w niepubliczne przedszkole, dając szersze możliwości działań edukacyjnych
.

 Tradycje naszego przedszkola:

 •     zapoznajemy się z twórczością Marii Konopnickiej,
 •     Dzień Patronki, spotkanie z Mikołajem, Dzień Dziecka,
 •     uroczystość Pasowania na przedszkolaka i ukończenia przedszkola
 •     wspólne imprezy z Rodzicami i Dziadkami
 •     bal przebierańców, walentynki,
 •     cykliczne koncerty Filharmonii Kaliskiej na terenie placówki,
 •     rodzinne wyjazdy integracyjne,
 •     zbiorowe wyjścia do teatru, kina, muzeum, bajkolandu,
 •     zajęcia otwarte z udziałem Rodziców,
 •     współpracujemy z przedszkolami i szkołami o podobnym profilu
      (m.in. SP nr 10 na os. Zagorzynek, SP nr 8 i SP nr 18)
 •     współpracujemy z Policją, Strażą Miejską, Miejską Biblioteką Publiczną, Nadleśnictwem,
      Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
 •     uczestniczymy w warsztatach ciekawych zakładów produkcyjnych (piekarni, fabryki bombek, mydlarni)
 •     uczestniczymy w lokalnych imprezach na terenie miasta
      (konkursy plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe)