Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Rodzice,

Już niedługo rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021.
Poniżej najważniejsze zasady, związane z pobytem naszych Przedszkolaków w placówce, w tym szczególnym czasie, mające na celu bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, pracowników i rodziców, przygotowane w oparciu o wytyczne GIS (link w załączeniu).
Szczegółowe informacje organizacyjne, związane z pobytem dzieci w przedszkolu od 1 września br. prześlemy do Państwa w przyszłym tygodniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1. Przedszkole będzie czynne w dotychczasowych godzinach pracy, tj. 6:00-16:30.
Do przedszkola przyprowadzamy dzieci do godz. 8:30. Po tym czasie drzwi wejściowe zostaną zamknięte.
Dzieci przyprowadzane i odbierane będą z wykorzystaniem obydwu wejść - wejścia głównego (grupy młodsze) i wejścia od strony ogrodu (grupy starsze), tak, by ograniczyć ich spotykanie się ze sobą (szczegóły prześlemy pocztą elektroniczną).
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki- do przedsionka, z zachowaniem zasady – jeden Rodzic z dzieckiem w jednym czasie. Przestrzegamy osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przez Rodziców. Uprawniony pracownik przedszkola będzie: rano odbierał /i po południu odprowadzał dzieci do Rodzica, oczekującego w przedsionku. Dopuszcza się możliwość mierzenia temperatury ciała dziecka przez pracownika dyżurującego. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki stworzy się kolejka, należy zachować odstęp 2 m od innych dzieci i rodziców.
2.Do przedszkola może być przyprowadzone wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów infekcji (katar, kaszel itp.). Jeśli ktoś z domowników lub najbliższej rodziny, z którą dziecko ma kontakt, przebywa na kwarantannie domowej, obowiązuje bezwzględny zakaz przyjścia dziecka do przedszkola.
3.Prosimy, aby dzieci nie przynosiły z domu żadnych zabawek ani innych rzeczy.
4.Wyżywienie dzieci odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.
5.Dzieci w placówce przebywają bez maseczek ochronnych i przyłbic, często myją rączki i wycierają je przy użyciu ręczników papierowych. Zabawki są regularnie poddawane procesowi mycia i dezynfekcji, tak, jak i wszystkie powierzchnie, znajdujące się w pomieszczeniach przedszkola.

Wszystkie wyżej wymienione zasady obowiązują do odwołania.

Do zobaczenia :)

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-2-lipca-2020-r-iii-aktualizacja-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkol/?fbclid=IwAR2NZNhLbbJNujKaW46zD6r46ece0p5i3iDQ3fyVOR_01oh8wd6mKc0RAa4